Eerste presentatie van Content Creator aan klantenpanel: 13 januari.

13 januari is een grote dag voor ons. Op die dag zullen we voor het eerst de Swifty Content Creator presenteren aan een selecte groep eindgebruikers. Uiteraard mogen ze de plugin ook zelf uitproberen en testen. We zijn heel benieuwd naar hun feedback. Het is zoals Bono zei op The WebSummit in Dublin vorige maand: “Wanneer je als rockband meer dan een jaar gewerkt hebt aan een nieuw album, dan ben je elke keer weer zenuwachtig wanneer je het op de markt brengt. Gaan mensen het wel mooi vinden?” Nou zijn wij geen world famous rockband, maar zo voelen we ons wel af en toe; een beetje nerveus hoe men gaat reageren op de Swifty Content Creator waar we onze ziel en zaligheid ingelegd hebben. We gaan het wel horen. We houden je op de hoogte!
January 7, 2015
Chris Vermeulen
Geen onderdeel van een categorie, swifty