De dag dat Google aan de wereld laat zien wie de baas is

Op deze manier kun je Mobilegeddon overleven. Vandaag, 21 april 2015, lanceert Google een nieuwe update van zijn algoritme waardoor webpagina’s die niet goed worden weergegeven op mobiele apparaten verdwijnen uit de zoekresultaten. Om precies te zijn, wanneer iemand zoekt op een smartphone dan zal Google de webpagina’s die er goed uitzien op een telefoon hoger beoordelen dan websites die er niet goed uitzien op een telefoon. Dus websites die nu in de top tien staan kunnen naar pagina 8 of 10 verdwijnen. Game over. Geen bezoekers meer. Zoekresultaten op tablets, laptops en desktop computers zullen niet veranderen door deze aanpassing. Het gaat enkel om het zoeken op smartphones. Maar dit beslaat ongeveer de helft van alle zoekacties tegenwoordig free samples for men. Dit verklaart ook waarom Google dit doet. En het is goed dat dit gebeurt. Soms heeft vooruitgang een harde duw in de goede richting nodig. De eindgebruiker profiteert hiervan. Dus wat kun jij doen? Je kunt een aparte, mobiel geoptimaliseerde website of je kunt de bestaande site responsive maken. Wij geven de voorkeur aan het responsive maken van de huidige website. Want op die manier blijft de Page rank toegepast op één website in plaats van uitgesmeerd over twee sites. Om responsive te kunnen zijn moet jouw website op een bepaalde manier ‘slim’ zijn. Hij moet weten wat de afmeting van het scherm is, of het scherm in ‘portrait’ of ‘landscape’ gehouden wordt en het moet inhoud op verschillende schermen op verschillende manieren laten zien. Dus jouw website heeft een Content Management Systeem nodig om dit te verzorgen. Zoals WordPress. Alle SwiftySites zijn automatisch responsive. Ze zien er goed uit op alle apparaten, ze laden erg snel en zijn Google vriendelijk. We zijn heel dichtbij de lancering van SwiftySite. Het is een kwestie van weken. Geen maanden. En misschien dat jouw website helemaal lijkt te verdwijnen uit de mobiele zoekresultaten, als je eenmaal de inhoud van jouw website in SwiftySite hebt gezet zal deze weer in Google tevoorschijn komen. Dus neem even de moeite om jouw naam en emailadres in te geven op deze pagina. Dan kunnen wij je laten weten wanneer de lancering plaats vindt. Hulp is onderweg!  
April 21, 2015
Chris Vermeulen
Dutch, Geen onderdeel van een categorie, News, Swifty, google, Mobiel, Mobilegeddon, swifty
Leave a comment

The day Google showed the world who’s boss

Here’s how you can survive Mobilegeddon. Today, April 21st 2015, Google released an update of it’s algorithm that will make webpages that don’t look good on a mobile device disappear from the search results More Help. More accurately, when someone searches on a smartphone, Google will rank web pages that look good on a phone higher than websites that do not look good on a phone. So sites that are now in the top ten, might slip to page 8 or 10. Game over. No more visitors. Rest assured, searches on tablets, laptops and desktop computers are not affected by this change. It’s only about searches on smartphones. But those make up about half of all searches these days. Which explains why Google is doing this. It’s a good thing. Sometimes progress needs a violent push in the right direction. The end user will benefit. So what can you do? You can either make a separate, mobile optimized website or make the existing site responsive. We prefer to make existing sites responsive, because that way the page rank is consolidated on one website instead of spread thin over two separate sites. In order for your website to be responsive, it needs to be ‘smart’ in a way. It has to know what the screen size is, if it is held in portrait or landscape and it must show content in different ways on different screens. So your site needs a Content Management System to power it. Like WordPress. All SwiftySites are responsive out of the box. They look good on all devices, load fast and are Google friendly. We are very close to releasing SwiftySite to the public. It’s a matter of weeks. Not months. And although your site might seem to totally disappear for mobile Google searches, once you’ve copy-pasted your site in SwiftySite, it’ll up right back up in Google. So take a moment to enter your name and email address below, so that we can notify you of the release. Help is on the way.  
Chris Vermeulen
General, News, Stuff Google Likes, Swifty, google, mobile, Mobilegeddon, swifty
2 Comments